W sprawie:
obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2023 r.

Data uchwały:
2022-11-23

Numer uchwały:
XLI/449/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego