Mogilno - miasto położone w płn. - wsch. części Wielkopolski,  na Szlaku Piastowskim, nad Jeziorem Mogileńskim. Lokalny węzeł drogowy do Barcina, Pakości, Rogowa, Konina a szosy Gniezno Inowrocław oraz na linia kolejowa Poznań – Inowrocław, umożliwiają łatwy dojazd z Poznania, Torunia i Bydgoszczy.

Miejsko–wiejska gmina o powierzchni 256,11 km2 (w tym miasto Mogilno 8,5 km2) zamieszkiwana jest przez 25 009 osób (miasto - 12 506, część wiejską  12 503 - stan na 31.12.2007). Mogilno stało się centralnym ośrodkiem życia gospodarczego powiatu mogileńskiego. Ponad 90% podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie i ma siedzibę na terenie miasta Mogilna. W strukturze gospodarki według własności 97,7% podmiotów to jednostki sektora prywatnego.

Powierzchnia użytków rolnych w granicach miejsko-wiejskiej gminy Mogilno wynosi 21 677 ha, w tym we własności rolników indywidualnych 81,6%. Gospodarką rolną zajmuje sie w gminie ponad 1500 gospodarstw, w tym ponad 500 o wielkości rzędu 10 –20 ha użytków rolnych. Średnia powierzchnia indywidualnego gospodarstwa rolnego w gmine Mogilno wynosi ok. 12 ha.

 obrazek

Mogilno z lotu ptaka.
Fot. Dariusz Bógdał