Symbol:
6727

Wydział:
WGN

Podstawa prawna:
Art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r., Dz. U. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami).
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.


Opłaty:


Opłata administracyjna za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu przestrzennego - od 50 do 200 zł


Termin odpowiedzi:
Do miesiąca


Jednostka odpowiadająca:
Wydział Gospodarki nieruchomościami i Planowania Przestrzennego pok. 47

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Dokumenty
  • Wniosek o wypis / wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego