Symbol:
6724

Wydział:
WGN

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późniejszymi zmianami

Opłaty:


Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Wydział Gospodarki nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.


Uwagi:
Brak


Dokumenty
  • Wniosek o zmianę sposobu zagospodarowania terenu

  • Mapa sytuacyjna ewentualnie ewidencyjna