W sprawie:
warunków i trybu wspierania rozwoju sportu

Data uchwały:
2010-11-09

Numer uchwały:
LIII/498/10

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego