Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mogilnie

Kolorowy pasek

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Miejskim w Mogilnie

PRZEDMIOT PETYCJI

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej przedmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie forma zewnętrzna.

 

NADAWCA PETYCJI

Petycje mogą składać: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną lub grupa tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgoda.

 

ADRESAT PETYCJI

Petycję można skierować do organu władzy publicznej, a także do organizacji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja powinna być adresowana do podmiotu mającego kompetencje w przedstawionej sprawie. Jeśli adresat ich nie ma, musi ją przesłać do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

 

SPOSOBY WNIESIENIA PETYCJI

Osobiście:

    Sekretariat Urzędu Miejskiego Mogilna

    ul. Narutowicza 1 pok.106   I piętro

Godziny przyjęć:

     Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30

 

Pocztą:

    Urząd Miejski w Mogilnie

    ul. Narutowicza 1

    88 – 300 Mogilno

 

Drogą elektroniczną:

    e-mail: sekretarz@mogilno.pl

    elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP : /6qigm8491/skrytka

 

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycje jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycje, wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycje oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów, adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycja musi być podpisana:

składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca, składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

ROZPATRYWANIE PETYCJI

Petycja powinna być rozpatrzona bez względnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się o nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.

Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwa) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Składanie petycji reguluje: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1195)

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Teodor Pryka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Grycza
Data wprowadzenia:2016-02-18 12:18:49
Opublikował:Paweł Grycza
Data publikacji:2016-02-18 12:22:54
Ostatnia zmiana:2016-02-19 07:48:47
Ilość wyświetleń:2143
URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE
UL. Narutowicza 1, 88-300 MOGILNO

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij