W sprawie:
uchwalenia Programu współpracy Gminy Mogilno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Data uchwały:
2016-11-23

Numer uchwały:
XXV/274/16

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2016-11-23