Lp. Nazwa firmy Siedziba i adres firmy Adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
1. P.W. ARTMET-DUO Ryszard Artwik

Krusza Zamkowa 12

88-101 Inowrocław

Krusza Zamkowa 12

88-101 Inowrocław

Krusza Zamkowa 12

88-101 Inowrocław