Strona BIuletynu Informacji Publicznej 
Mogileńskiego Domu Kultury
znajduje sie pod adresem:

www.mdk.mogilno.pl