Strona BIuletynu Informacji Publicznej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej
znajduje sie pod adresem:

www.mbp.mogilno.pl