Strona BIuletynu Informacji Publicznej 
Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie
z siedzibą w Chabsku
znajduje sie pod adresem:

www.mzm.mogilno.pl