Pogotowie Ratunkowe 999

Oddział Pomocy Doraźnej
Mogilno Kościuszki 6a, tel. 52 315 27 40, fax. 52 315 27 40

Policja 997

Komenda Powiatowa Policji
Mogilno Rynek 6, tel. 52 315 22 39, fax. 52 315 22 39,

Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie

Straż Pożarna 998

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Mogilno 900-lecia 3, tel. 52 315 23 51, fax. 52 315 26 51

Straż Miejska 986

Straż Miejska
Mogilno Narutowicza 1 tel. 52 318 55 10

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe
Mogilno Narutowicza 1, tel. 52 318 03 06, fax. 52 318 03 06

Urzędy Miejskie

Urząd Miejski w Mogilnie
88-300 Mogilno, Narutowicza 1, tel. 52 318 55 00, fax. 52 315 26 93Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna
88-300 Mogilno, Rynek 8, tel. 52 315 25 94

Urzędy Skarbowe

Urząd Skarbowy
Mogilno 900 lecia, tel.52 568 27 27, fax. 52 568 26 00.


Urzędy Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Mogilno Obrońców Mogilna 1, tel.52 315 18 42, fax.52 315 18 41

Sądy

Sąd Rejonowy w Mogilnie
I Wydział Cywilny
II Wydział Karny
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądowa 21, tel. 52 315 97 00  fax. 52 318 97 09
mail: administracja@mogilno.sr.gov.pl

Prokuratury

Prokuratura Rejonowa Mogilno Benedyktyńska, tel.52 315 15 43, fax.52 315 15 43

Ubezpieczenia Społeczne

Punkt Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Mogilnie
Mogilno, Ogrodowa 10

Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Mogilno Kościuszki 4, + 48 222 500 115

Urzędy Pocztowe

Mogilno Rynek 15, tel. 52 31527 93, fax. 52 315 18 00

Służba Zdrowia

Szpital Powiatowy im. J. Strusia Mogilno Kościuszki 6, tel. 52 315 23 03, fax 52 315 25 33
Przychodnie i Ośrodki Zdrowia
Ośrodek Medycyny Pracy Mogilno Kościuszki 10, tel. 52 315 27 24, fax. 52 315 25 33
Przychodnia Rejonowa
Mogilno Kościuszki 10, tel. 52 315 27 28, fax. 52 315 25 33

Opieka Społeczna

Domy i Ośrodki Pomocy Społecznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Mogilno Rynek 10, tel. 52 318 02 91, fax. 52 318 04 43
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Mogilno ,ul. Ogrodowa 10, tel. 52 315 90 31

Przedszkola

Przedszkole nr 1
Mogilno Korczaka 1, tel. 52 315 26 57
Przedszkole nr 2
Mogilno Moniuszki 4, tel. 52 315 25 37
Przedszkole nr 3
Mogilno Konopnickiej 15a, tel. 52 315 70 63

Szkloły Podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1, tel. 52 315 26 53, fax. 52 315 26 53
Mogilno, ul. Powstańców Wielkopolskich 33

Szkoła Podstawowa nr 2
Mogilno, ul. Sądowa 13, tel. 52 315 24 26, fax. 52 315 24 26
Szkoła Podstawowa nr 3
Mogilno, ul. Piłsudskiego 18, tel. 52 315 26 83

Szkoły Ponadpodstawowe

Zespół Szkół Mogilno Dworcowa 9, tel. 52 315 26 64, fax. 52 315 27 42

Zespół Szkół w Bielicach, 88-330 Gebice, tel. 52 3155 960

Szkoły Pomaturalne i Policealne

Policealne Studium Zawodowe w Zespole Szkół
88-300 Mogilno, Dworcowa 9, tel. 52 315 26 64, fax. 52 315 27 42

Poradnie i Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Mogilno Benedyktyńska 3, tel. 52 315 27 74, fax. 52 315 27 74