Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mogilnie

Kolorowy pasek

Podatki i Opłaty

W 2004 roku na terenie gminy Mogilno, zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską Uchwałami i na podstawie ustaw: o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (tj. Dz. U. z 1993 roku Nr 94 poz. 431 z późn. zm.), o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (tj. Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591) ustalony został:

1. Podatek rolny

 • przy gruntach powyżej 1ha - 65 zł za hektar przeliczeniowy.

Klasy gruntu V i VI zwolnione są z opłat podatkowych.

 • grunty poniżej 1ha - 130 zł za hektar fizyczny.

Grunty klas V i VI są zwolnione z opłat podatkowych w całości.

2. Stawki podatku od nieruchomości:

a) od budynków mieszkalnych - 0,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

b) od budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – 13,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

c) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,00 od 1m2 powierzchni użytkowej.

Na terenie naszej gminy występują takie obiekty i ustawowym obowiązkiem gminy jest ustalenie dla nich stawek podatku.

d) od domów letniskowych – 5,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej.

e) od pozostałych budynków :

 • garaże - 3,80 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
 • szopy(budynki gospodarcze) w sposób trwały związany z gruntem – 2,90 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,

f) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

g) od budowli (np. rurociągi, maszty) - 2% ich wartości.

h) od gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - 0,50 zł za 1 m2.

j) od gruntów pod jeziorami 3,41 zł od 1ha powierzchni.

k) od pozostałych gruntów 0,15 zł za 1m2.

Stawki przewidziane Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ulegają zwiększeniu średnio o 2,8%.

Uchwała Rady Miejskiej w Mogilnie podwyższa w stosunku do roku 2002 stawki podatków średnio o podobny wskaźnik.

3. Podatek z tytułu posiadania psów :

 • w domach jednorodzinnych 12 zł za psa,
 • w domach wielorodzinnych 24 zł za psa,
 • w gospodarstwie rolnym 20 zł od trzeciego psa.

4.Opłata targowa na targowisku miejskim za każdy dzień sprzedaży :

 • za sprzedaż z samochodu dostawczego, osobowego, przyczepy - 10 zł
 • za sprzedaż z samochodu ciężarowego – 14 zł
 • za sprzedaż obnośną z ręki, skrzynki, kosza przy wielkości stoiska do 2 m2 - 5 zł

         - za każde następne 2 m2 - 6 zł

 • za sprzedaż ze straganu - 8 zł
 • za sprzedaż w obrębie wyznaczonego stanowiska na targowisku miejskim - 10 zł

W przypadku zajęcia dodatkowego stanowiska opłata za to stanowisko wzrasta o 100%

Sprzedaż ze stoiska stałego (stragan,pawilon,szczęki) wymaga zawarcia umowy z zarządcą targowiska, którym jest Zakład Gospodarki Komunalnej, a wysokość czynszu dzierżawnego za miesiąc wynosi :

 • za sprzedaż ze straganu - 120 zł
 • za sprzedaż z pawilonu - 160 zł
 • za sprzedaż ze stoiska typu “szczęki” - 130 zł

5. Podatek od środków transportowych

a) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 466 zł
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 714 zł
 • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1000 zł

b) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej:

 •  równej lub wyższej niż 12 ton, a nie mniejszej niż 18 ton o liczbie osi równej dwie - 800 zł
 • równej lub wyższej 12 ton, a nie mniejszej niż 18 ton i liczbieosi równej trzy - 500 zł
 • równej lub wyższej niż 18 ton, a nie mniejszej niż 26 ton i liczbieosi równej trzy - 1300 zł
 • równej lub wyższej 18 ton, a nie mniejszej niż 26 ton i liczbie osi cztery lub więcej -900 zł
 • równej lub wyższej niż 26 ton i liczbie osi cztery lub więcej - 1653,68 zł

c) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton i liczbie osi równej dwie - 1251,81 zł
 • równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton i liczbie osi równej trzy – 506,96 zł
 • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton i liczbie osi trzy - 1576,31 zł
 • równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton i liczbie osi cztery i więcej – 1041,63 zł
 • równej lub wyższej niż 26 ton i liczbie osi cztery i więcej - 2452,80 zł

d) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zestawu pojazdów:

 • od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 480 zł
 • od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 720 zł
 • od 9 ton i poniżej 12 ton – 1000 zł

e) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

 • równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton o liczbie osi dwie -1000 zł
 • równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :

- o liczbie osi dwie – 1412,33 zł

 • wyższej niż 36 ton :

- o liczbie osi dwie - 1412,33 zł

- o liczbie osi trzy – 1722,97 zł

f) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 • równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :

- o liczbie osi dwie – 1000 zł

 • równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :

- o liczbie osi dwie - 1937,76 zł

 • wyższej niż 36 ton :

- o liczbie osi dwie – 1937,76 zł

- o liczbie osi trzy – 2548,65 zł

g) od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

 • od 7 ton i poniżej 12 ton - 260 zł

h) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnościąrolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 • równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :

- o liczbie osi jedna - 260 zł

 • równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :

- o liczbie osi jedna - 400 zł

- o liczbie osi dwie - 849,94 zł

 • wyższej niż 36 ton :

- o liczbie osi dwie - 1149,03 zł

- o liczbie osi trzy - 942,32 zł

i) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

 • równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :

- o liczbie osi jedna - 260 zł

 • równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :

- o liczbie osi jedna – 561,24 zł

- o liczbie osi dwie - 1291,07 zł

 • wyższej niż 36 ton :

- o liczbie osi dwie - 1699,87 zł

- o liczbie osi trzy -1280,68 zł

j) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia ;

 • mniej niż 30 miejsc - 596 zł
 • równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1270 zł

Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy szkolne wykorzystywane do dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, stanowiące własność gminy.

Stawki podstawowe podatku od środków transportowych na rok 2003 pozostały w nie zmienionej wysokości w stosunku do roku 2002. Nie zróżnicowano stawek podatku w zależności od wieku pojazdu oraz posiadania katalizatora.

Metadane

Źródło informacji:Karolina Molenda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamila Grela
Data wprowadzenia:2004-09-14 09:27:08
Opublikował:Kamila Grela
Data publikacji:2004-09-14 09:37:04
Ostatnia zmiana:2004-09-14 09:37:04
Ilość wyświetleń:7524

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij