W sprawie:
przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Mogilno na lata 2018 - 2030”

Data uchwały:
2018-04-25

Numer uchwały:
XLIV/480/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.