Dyrektor Jarosław Lorek
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno 
tel. 52 315 27 69
e-mail: oswiata@mogilno.pl

Strona BIuletynu Informacji Publicznej 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
znajduje sie pod adresem:


https://zosip.bip.net.pl/