Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mogilnie

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2019-12-31 10:43:03 Karolina Popielarz Utworzenie
2019-12-31 10:46:01 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "SIWZ 2.0" w pozycji nr 1
2019-12-31 10:46:01 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "cz 1 zał 1 do SIWZ Formularz oferty 2.0 " w pozycji nr 2
2019-12-31 10:46:01 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "cz 1 zał 1a do SIWZ Wykaz cen 2.0" w pozycji nr 3
2019-12-31 10:46:02 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "cz 1 zał 2a do SIWZ Oświadczenie brak podstaw do_wyklucznia 2.0" w pozycji nr 4
2019-12-31 10:46:02 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "cz 1 zał 2b do SIWZ_Oświadczenie spełnienie warunków udziału 2.0" w pozycji nr 5
2019-12-31 10:46:02 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "cz 1 zał 3 do SIWZ Wzor Wykazu usług 2.0" w pozycji nr 6
2019-12-31 10:46:02 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "cz 1 zał 4 do SIWZ Wzór Wykazu osób 2.0" w pozycji nr 7
2019-12-31 10:46:02 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "cz 1 zał 5 do SIWZ Wzór Zobowiązania podmiotu_do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów_na potrzeby wykonania zamówienia 2.0" w pozycji nr 8
2019-12-31 10:46:02 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "cz 1 zał 6 do SIWZ Wzór Oświadczenia o_przynależności lub braku_przynależności do grupy_kapitałowej 2.0" w pozycji nr 9
2019-12-31 10:46:02 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "cz 1 zał 7 do SIWZ Wzór Oświadczenia w zakresie_wypełnienia obowiązków informacyjnych 2.0" w pozycji nr 10
2019-12-31 10:46:02 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "cz 2 SIWZ UMOWA GIS 2.0 zm" w pozycji nr 11
2019-12-31 10:46:03 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "cz 2 zał 3 do umowy Protokół przekazania praw_własności oraz przeniesienia autorskich praw_majątkowych" w pozycji nr 12
2019-12-31 10:46:03 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "cz 2 zał 4 do umowy Warunki gwarancji_jakości" w pozycji nr 13
2019-12-31 10:46:03 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "cz 2 zał 5 do umowy Wzór protokołu odbioru_etapu" w pozycji nr 14
2019-12-31 10:46:04 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "cz 2 zał 6 do umowy Wzor Karty Gwarancyjnej" w pozycji nr 15
2019-12-31 10:46:04 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "cz 2 zał 7 do umowy Wzór protokołu odbioru_pogwaranycjnego" w pozycji nr 16
2019-12-31 10:46:04 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "cz 2 zał 8 do umowy Wzór Protokołu Odbioru_Końcowego" w pozycji nr 17
2019-12-31 10:46:05 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "cz 3 SIWZ OPZ GIS 2.0 zm" w pozycji nr 18
2019-12-31 10:52:37 Karolina Popielarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "cz 1 zał 2a do SIWZ Oświadczenie brak podstaw do_wyklucznia 2.0" na "cz 1 zał 2a do SIWZ Oświadczenie brak podstaw do wyklucznia 2.0"
2019-12-31 10:52:37 Karolina Popielarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "cz 1 zał 2b do SIWZ_Oświadczenie spełnienie warunków udziału 2.0" na "cz 1 zał 2b do SIWZ Oświadczenie spełnienie warunków udziału 2.0"
2019-12-31 10:52:37 Karolina Popielarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "cz 1 zał 5 do SIWZ Wzór Zobowiązania podmiotu_do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów_na potrzeby wykonania zamówienia 2.0" na "cz 1 zał 5 do SIWZ Wzór Zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 2.0"
2019-12-31 10:52:37 Karolina Popielarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "cz 1 zał 6 do SIWZ Wzór Oświadczenia o_przynależności lub braku_przynależności do grupy_kapitałowej 2.0" na "cz 1 zał 6 do SIWZ Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 2.0"
2019-12-31 10:52:37 Karolina Popielarz Przesunięto załącznik o nazwie "cz 1 zał 6 do SIWZ Wzór Oświadczenia o_przynależności lub braku_przynależności do grupy_kapitałowej 2.0" na pozycję nr 9
2019-12-31 10:52:37 Karolina Popielarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "cz 1 zał 7 do SIWZ Wzór Oświadczenia w zakresie_wypełnienia obowiązków informacyjnych 2.0" na "cz 1 zał 7 do SIWZ Wzór Oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 2.0"
2019-12-31 10:52:37 Karolina Popielarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "cz 2 SIWZ UMOWA GIS 2.0 zm" na "cz 2 SIWZ UMOWA 2.0 zm"
2019-12-31 10:52:37 Karolina Popielarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "cz 2 zał 3 do umowy Protokół przekazania praw_własności oraz przeniesienia autorskich praw_majątkowych" na "cz 2 zał 3 do umowy Protokół przekazania praw własności 2.0"
2019-12-31 10:52:37 Karolina Popielarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "cz 2 zał 4 do umowy Warunki gwarancji_jakości" na "cz 2 zał 4 do umowy Warunki gwarancji jakości 2.0"
2019-12-31 10:52:37 Karolina Popielarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "cz 2 zał 5 do umowy Wzór protokołu odbioru_etapu" na "cz 2 zał 5 do umowy Wzór protokołu odbioru etapu 2.0"
2019-12-31 10:52:37 Karolina Popielarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "cz 2 zał 6 do umowy Wzor Karty Gwarancyjnej" na "cz 2 zał 6 do umowy Wzor karty gwarancyjnej 2.0"
2019-12-31 10:52:37 Karolina Popielarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "cz 2 zał 7 do umowy Wzór protokołu odbioru_pogwaranycjnego" na "cz 2 zał 7 do umowy Wzór protokołu odbioru pogwaranycjnego 2.0"
2019-12-31 10:52:37 Karolina Popielarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "cz 2 zał 8 do umowy Wzór Protokołu Odbioru_Końcowego" na "cz 2 zał 8 do umowy Wzór protokołu odbioru końcowego 2.0"
2019-12-31 10:52:37 Karolina Popielarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "cz 3 SIWZ OPZ GIS 2.0 zm" na "cz 3 SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 2.0 zm"
2019-12-31 12:51:07 Karolina Popielarz Usunięto załącznik o nazwie "SIWZ 2.0"
2019-12-31 12:51:09 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "SIWZ 2.0" w pozycji nr 1
2019-12-31 13:03:49 Karolina Popielarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "cz 3 SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 2.0 zm" na "cz 3 zał 9 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 2.0 zm"
2019-12-31 13:09:33 Karolina Popielarz Usunięto załącznik o nazwie "cz 3 zał 9 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 2.0 zm"
2019-12-31 13:09:34 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "cz 3 zał 9 do SIWZ OPZ 2.0" w pozycji nr 18
2019-12-31 13:10:25 Karolina Popielarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "cz 2 SIWZ UMOWA 2.0 zm" na "cz 2 SIWZ UMOWA 2.0"
2019-12-31 13:53:21 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU" w pozycji nr 1
2019-12-31 13:54:05 Karolina Popielarz Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2019-12-31 13:59:09 Karolina Popielarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "cz 2 SIWZ UMOWA 2.0" na "cz 2 SIWZ Wzór umowy 2.0"
2019-12-31 13:59:09 Karolina Popielarz Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "cz 2 zał 6 do umowy Wzor karty gwarancyjnej 2.0" na "cz 2 zał 6 do umowy Wzór karty gwarancyjnej 2.0"
2019-12-31 13:59:11 Karolina Popielarz Aktualizacja
2020-01-08 15:08:28 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA" w pozycji nr 20
2020-01-08 15:08:30 Karolina Popielarz Aktualizacja
2020-01-08 15:23:48 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT z dnia 08-01-2020" w pozycji nr 1
2020-01-08 15:23:48 Karolina Popielarz Przesunięto załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA" na pozycję nr 2
2020-01-08 15:23:49 Karolina Popielarz Aktualizacja
2020-01-13 10:39:16 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 13-01-2020 R." w pozycji nr 1
2020-01-13 10:39:18 Karolina Popielarz Aktualizacja
2020-01-15 14:58:34 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT" w pozycji nr 1
2020-01-15 14:58:36 Karolina Popielarz Aktualizacja
2020-04-03 13:14:14 Karolina Popielarz Dodano załącznik o nazwie "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY" w pozycji nr 1
2020-04-03 13:14:15 Karolina Popielarz Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij