Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mogilnie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Gmina
    Dane statystyczne (1)
    Urzędy i instytucje (1)
    Oferty pracy (3)
        Oferty pracy - Urząd Miejski - rozstrzygnięte (0)
        Oferty pracy - rozstrzygnięte (0)
    Narodowy Spis Powszechny 2021 (3)
    Raport o stanie Gminy Mogilno (4)

Władze i struktura
    Burmistrz (1)
    Rada (1)
        Skład rady (1)
        Zadania i uprawnienia (1)
        Komisje (1)
            Plany pracy komisji (0)
        Interpelacje, zapytania i odpowiedzi (32)
            Interpelacje, zapytania i odpowiedzi - 2020 r. (2)
            Interpelacje, zapytania i odpowiedzi - 2021 r. (16)
            Interpelacje, zapytania i odpowiedzi - 2022 r. (10)
    Urząd Miejski (0)
        Lokalizacja i dane ogólne (1)
        Zastępca Burmistrza (1)
        Sekretarz Gminy (1)
        Skarbnik Gminy (1)
        Struktura organizacyjna (1)
        Zadania publiczne (1)
        Rejestry i ewidencje (1)
    Jednostki organizacyjne i spółki (0)
        Szkoły, Przedszkola i Żłobki (1)
        Mogileński Dom Kultury (1)
        Biblioteka (1)
        Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (1)
        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Muzeum (1)
        Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (1)
        Mogileńskie Domy (1)
        Mogilno Sport Sp. z o.o. (1)
    Jednostki pomocnicze (2)
    Straż Miejska (1)
    Młodzieżowa Rada Miejska w Mogilnie (0)
        Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej (1)
        Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej (0)
            archiwum (0)
                Sesja I z 29 stycznia 2013 r. (1)
                Sesja II z 11 lutego 2013 r. (6)
                Sesja III z 4 marca 2013 r. (1)
                Kadencja 2016-2017 (0)
                    Sesja I z 8 marca 2016 r. (6)
            Kadencja 2022-2024 (1)
        Protokoły z sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej (0)
    Mogileńska Rada Seniorów (1)
        Skład rady (1)

Organizacje pozarządowe
    Organizacje pozarządowe (0)
    konkursy ofert dla organizacji pozarządowych (1)
        archiwum (10)
    tryb pozakonkursowy (1)
        archiwum (0)
            rok 2019 (5)
            rok 2020 (1)
            rok 2021 (8)
            rok 2022 (4)
    Program współpracy (3)
        archiwum (3)
    komisja konkursowa (0)
        archiwum (3)
    konsultacje (0)
        archiwum (11)
    wsparcie dla rozwoju sportu - KLUBY SPORTOWE (2)
        archiwum (23)
    inicjatywa lokalna (1)

Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe
    ROK 2019 (1)

Prawo lokalne
    Statuty (0)
        Statut Gminy Mogilno (1)
        Statuty Sołectw (1)
        Statuty Samorządu Mieszkańców Osiedli (1)
    Regulamin urzędu (1)
    Strategia rozwoju (3)
    Strategia rozwiązywania problemów społecznych (1)
    Planowanie przestrzenne (0)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Mogilno (1)
        Uchwały intencyjne o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (GML) (1)
        Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (7)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach ewidencyjnych Chałupska, Wieniec, Mielenko i Palędzie Dolne, gmina Mogilno - procedura (2)
            Materiały do uzgodnień (2)
            Materiały do wyłożenia (2)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Obronców Mogilna - procedura (0)
            Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp (1)
            OGŁOSZENIE BURMISTRZA MOGILNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Obrońców Mogilna, gmina Mogilno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1)
            Materiały z wyłożenia:do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Obrońców Mogilna, gmina Mogilno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego w obrębie ewidencyjnym Goryszewo - procedura (0)
            Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp (1)
            Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp (2)
            Protokół z dyskusji publicznej (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Polnej - procedura (0)
            Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Polnej (1)
            OGŁOSZENIE BURMISTRZA MOGILNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Polnej, gmina Mogilno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1)
            Materiały z wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Polnej, gmina Mogilno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Mielenko, gmina Mogilno - procedura (0)
            O B W I E S Z C Z E N I A o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Mielenko, gmina Mogilno (1)
            OGŁOSZENIE BURMISTRZA MOGILNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Mielenko, gmina Mogilno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1)
            Materiały z wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Mielenko, gmina Mogilno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. 900-lecia, gmina Mogilno - procedura (0)
            Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. 900-lecia, gmina Mogilno (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Polnej i ul. Powstańców Wielkopolskich, gmina Mogilno - procedura (0)
            Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Polnej i ul. Powstańców Wielkopolskich, gmina Mogilno (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Poznańskiej, gmina Mogilno - procedura (0)
            Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Poznańskiej, gmina Mogilno (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Akacjowej i ul. Jarzębinowej w Świerkówcu, gmina Mogilno - procedura (0)
            Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Akacjowej i ul. Jarzębinowej w Świerkówcu, gmina Mogilno (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Wiecanowo, gmina Mogilno - procedura (0)
            Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp (1)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego w obrębie ewidencyjnym Józefowo, gmina Mogilno - procedura (0)
            Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp (1)
        Archiwum (0)
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Padniewskiej w Mogilnie - PROCEDURA (0)
                Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp terenu połozonego w rejonie ul. Padniewskiej w Mogilnie (1)
                Obieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu (1)
                Materiały do wyłożenia (2)
                Ogłoszenie o przyjeciu planu (1)
                Uchwała XXVI/279/21 oraz pliki GML (1)
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Żabnie - procedura (0)
                Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (1)
                Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgladu (1)
                Protokół z dyskusji publicznej (1)
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Zbożowej w Mogilnie - procedura (0)
                Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Zbożowej w Mogilnie (1)
                Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Zbożowej w Mogilnie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1)
            Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konopnickiej w Mogilnie - procedura (0)
                Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konopnickiej w Mogilnie (1)
                Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konopnickiej w Mogilnie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (1)
            Procedura nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Mogilno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (4)
            Archiwalne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego gminy Mogilno (0)
                Ekofizjografia (1)
                Prognoza oddziaływania na środowisko (1)
                Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego gminy Mogilno (1)
        Nieobowiązujące MPZP (1)
    Informacje o posiedzeniach komisji (0)
        archiwum (0)
            2022 (8)
            2021 (1)
            2020 (3)
            2019 (2)
            2018 (10)
        2023 (1)
    Projekty uchwał (1)
    Uchwały (0)
        1990 rok (0)
            Sesja I z dnia 7 czerwca 1990 r. (3)
            Sesja II z dnia 20 czerwca 1990 r. (7)
            Sesja III z dnia 5 lipca 1990 r. (5)
            Sesja IV z dnia 16 sierpnia 1990 r. (8)
            Sesja V z dnia 5 października 1990 r. (8)
            Sesja VI z dnia 26 października 1990 r. (3)
            Sesja VII z dnia 5 grudnia 1990 r. (9)
            Sesja VIII z dnia 29 grudnia 1990 r. (4)
        1991 rok (0)
            Sesja IX z dnia 15 lutego 1991 r. (5)
            Sesja X z dnia 22 marca 1991 r. (4)
            Sesja XI z dnia 12 czerwca 1991 r. (2)
            Sesja XII z dnia 4 września 1991 r. (1)
            Sesja XIII z dnia 2 października 1991 r. (5)
            Sesja XIV z dnia 27 listopada 1991 r. (5)
            Sesja XV z dnia 19 grudnia 1991 r. (4)
        1992 rok (0)
            Sesja XVI z dnia 29 stycznia 1992 r. (5)
            Sesja XVII z dnia 25 marca 1992 r. (8)
            Sesja XVIII z dnia 13 maja 1992 r. (6)
            Sesja XIX z dnia 15 lipca 1992 r. (6)
            Sesja XX z dnia 4 września 1992 r. (5)
            Sesja XXI z dnia 28 października 1992 r. (2)
            Sesja XXII z dnia 16 grudnia 1992 r. (5)
        1993 rok (0)
            Sesja XXIII z dnia 27 stycznia 1993 r. (5)
            Sesja XXIV z dnia 24 lutego 1993 r. (3)
            Sesja XXVI z dnia 28 kwietnia 1993 r. (4)
            Sesja XXVII z dnia 30 czerwca 1993 r. (15)
            Sesja XXVIII z dnia 15 września 1993 r. (15)
            Sesja XXIX z dnia 24 listopada 1993 r. (12)
            Sesja XXX z dnia 27 grudnia 1993 r. (6)
        1994 rok (0)
            Sesja XXXI z dnia 2 lutego 1994 r. (6)
            Sesja XXXII z dnia 27 kwietnia 1994 r. (31)
            Sesja I z dnia 4 lipca 1994 r. (5)
            Sesja II z dnia 11 lipca 1994 r. (6)
            Sesja III z dnia 29 sierpnia 1994 r. (8)
            Sesja IV z dnia 10 października 1994 r. (14)
            Sesja V z dnia 28 listopada 1994 r. (10)
            Sesja VI z dnia 28 grudnia 1994 r. (8)
        1995 rok (0)
            Sesja VII z dnia 22 lutego 1995 r. (7)
            Sesja VIII z dnia 26 kwietnia 1995 r. (8)
            Sesja IX z dnia 28 czerwca 1995 r. (13)
            Sesja X z dnia 23 sierpnia 1995 r. (16)
            Sesja XI z dnia 29 września 1995 r. (0)
            Sesja XII z dnia 25 października 1995 r. (3)
            Sesja XIII z dnia 20 grudnia 1995 r. (13)
        1996 rok (0)
            Sesja XIV z dnia 21 lutego 1996 r. (15)
            Sesja XV z dnia 10 kwietnia 1996 r. (6)
            Sesja XVII z dnia 19 czerwca 1996 r. (8)
            Sesja XVIII z dnia 28 sierpnia 1996 r. (8)
            Sesja XIX z dnia 23 października 1996 r. (7)
            Sesja XX z dnia 18 grudnia 1996 r. (8)
        1997 rok (0)
            Sesja XXI z dnia 29 stycznia 1997 r. (10)
            Sesja XXII z dnia 19 marca 1997 r. (7)
            Sesja XXIII z dnia 30 kwietnia 1997 r. (7)
            Sesja XXIV z dnia 9 lipca 1997 r. (9)
            Sesja XXV z dnia 30 lipca 1997 r. (2)
            Sesja XXVI z dnia 24 września 1997 r. (5)
            Sesja XXVII z dnia 26 listopada 1997 r. (14)
            Sesja XXVIII z dnia 17 grudnia 1997 r. (9)
        1998 rok (0)
            Sesja XXIX z dnia 4 marca 1998 r. (4)
            Sesja XXX z dnia 29 kwietnia 1998 r. (14)
            Sesja XXXII z dnia 17 czerwca 1998 r. (7)
            Sesja I z dnia 2 listopada 1998 r. (5)
            Sesja II z dnia 12 listopada 1998 r. (7)
            Sesja III z dnia 27 listopada 1998 r. (8)
            Sesja IV z dnia 29 grudnia 1998 r. (8)
        1999 rok (0)
            Sesja V z dnia 19 lutego 1999 r. (14)
            Sesja VI z dnia 9 kwietnia 1999 r. (10)
            Sesja VII z dnia 11 czerwca 1999 r. (9)
            Sesja VIII z dnia 3 września 1999 r. (13)
            Sesja IX z dnia 29 października 1999 r. (14)
            Sesja X z dnia 17 grudnia 1999 r. (12)
        2000 rok (0)
            Sesja XI z dnia 11 lutego 2000 r. (9)
            Sesja XII z dnia 24 marca 2000 r. (10)
            Sesja XIII z dnia 26 kwietnia 2000 r. (8)
            Sesja XIV z dnia 26 maja 2000 r. (5)
            Sesja XV z dnia 30 czerwca 2000 r. (17)
            Sesja XVI z dnia 16 sierpnia 2000 r. (5)
            Sesja XVII z dnia 29 września 2000 r. (5)
            Sesja XVIII z dnia 27 października 2000 r. (9)
            Sesja XIX z dnia 30 listopada 2000 r. (8)
            Sesja XX z dnia 19 grudnia 2000 r. (11)
            Sesja XXI z dnia 28 grudnia 2000 r. (1)
        2001 rok (0)
            Sesja XXII z dnia 16 lutego 2001 r. (10)
            Sesja XXIII z dnia 30 marca 2001 r. (7)
            Sesja XXIV z dnia 27 kwietnia 2001 r. (5)
            Sesja XXV z dnia 8 czerwca 2001 r. (5)
            Sesja XXVI z dnia 3 sierpnia 2001 r. (8)
            Sesja XXVII z dnia 28 września 2001 r. (9)
            Sesja XXVIII z dnia 9 listopada 2001 r. (15)
            Sesja XXIX z dnia 14 grudnia 2001 r. (7)
            Sesja XXX z dnia 27 grudnia 2001 r. (1)
        2002 rok (0)
            Sesja XXXI z dnia 15 lutego 2002 r. (7)
            Sesja XXXII z dnia 22 marca 2002 r. (2)
            Sesja XXXIII z dnia 26 kwietnia 2002 r. (5)
            Sesja XXXIV z dnia 31 maja 2002 r. (6)
            Sesja XXXV z dnia 28 sierpnia 2002 r. (10)
            Sesja XXXVI z dnia 4 października 2002 r. (5)
        2003 rok (0)
            Sesja IX z dnia 4 lipca 2003 r. (14)
            Sesja X z dnia 11 września 2003 r. (1)
            Sesja XI z dnia 17 września 2003 r. (6)
            Sesja XII z dnia 15 października 2003 r. (7)
            Sesja XIII z dnia 20 października 2003 r. (1)
            Sesja XIV z dnia 27 października 2003 r. (3)
            Sesja XV z dnia 3 grudnia 2003 r. (9)
            Sesja XVI z dnia 29 grudnia 2003 r. (3)
        2004 rok (0)
            Sesja XVII z dnia 4 lutego 2004 r. (7)
            Sesja XVIII z dnia 31 marca 2004 r. (9)
            Sesja XIX z dnia 28 kwietnia 2004 r. (9)
            Sesja XX z dnia 26 maja 2004 r. (8)
            Sesja XXI z dnia 23 czerwca 2004 r. (4)
            Sesja XXII z dnia 15 września 2004 r. (9)
            Sesja XXIII z dnia 20 października 2004 r. (11)
            Sesja XXIV z dnia 25 listopada 2004 r. (16)
            Sesja XXV z dnia 22 grudnia 2004 r. (9)
        2005 rok (0)
            Sesja XXVI z dnia 26 stycznia 2005 r. (8)
            Sesja XXVII z dnia 9 marca 2005 r. (11)
            Sesja XXVIII z dnia 27 kwietnia 2005 r. (5)
            Sesja XXIX z dnia 25 maja 2005 r. (6)
            Sesja XXX z dnia 11 lipca 2005 r. (3)
            Sesja XXXI z dnia 13 lipca 2005 r. (6)
            Sesja XXXII z dnia 8 września 2005 r. (8)
            Sesja XXXIII z dnia 19 października 2005 r. (2)
            Sesja XXXIV z dnia 3 listopada 2005 r. (5)
            sesja XXXV z dnia 29 listopada 2005 r. (12)
            Sesja XXXVI z dnia 14 grudnia 2005 r. (1)
            Sesja XXXVII z dnia 21 grudnia 2005 r. (9)
        2006 rok (0)
            Sesja XXXVIII z dnia 25 stycznia 2006 r. (13)
            Sesja XXXIX z dnia 27 lutego 2006 r. (10)
            Sesja XL z dnia 28 marca 2006 r. (7)
            Sesja XLI z dnia 22 kwietnia 2006 r. (1)
            Sesja XLII z dnia 28 kwietnia 2006 r (1)
            Sesja XLIII z dnia 23 czerwca 2006 r. (11)
            Sesja XLIV z dnia 20 września 2006 r. (14)
            Sesja XLV z dnia 12 października 2006 r. (0)
            Sesja XLVI z dnia 25 października 2006 r. (5)
            Sesja I z dnia 27 listopada 2006 r. (4)
            Sesja II z dnia 6 grudnia 2006 r. (4)
            Sesja III z dnia 13 grudnia 2006 r. (10)
            Sesja IV z dnia 20 grudnia 2006 r. (1)
        2007 rok (0)
            Sesja V z dnia 10 stycznia 2007 r. (9)
            Sesja VI z dnia 21 lutego 2007 r. (11)
            Sesja VII z dnia 28 marca 2007 r. (10)
            Sesja VIII z dnia 25 kwietnia 2007 r. (16)
            Sesja IX z dnia 27 czerwca 2007 r. (17)
            Sesja X z dnia 13 sierpnia 2007 r. (8)
            Sesja XI z dnia 13 września 2007 r. (9)
            Sesja XII z dnia 24 października 2007 r. (24)
            Sesja XIII z dnia 28 listopada 2007 r. (11)
            Sesja XIV z dnia 19 grudnia 2007 r. (15)
        2008 rok (0)
            Sesja XV z 30 stycznia 2008 r. (21)
            Sesja XVI z 27 lutego 2008 r (5)
            Sesja XVII z 26 marca 2008 r. (11)
            Sesja XVIII z 3 kwietnia 2008 r. (2)
            Sesja XIX z 29 kwietnia 2008 r. (10)
            Sesja XX z 17 maja 2008 r. (2)
            Sesja XXI z 28 maja 2008 r. (2)
            Sesja XXII z 30 czerwca 2008 r. (18)
            Sesja XXIII z 16 lipca 2008 r. (3)
            Sesja XXIV z 19 sierpnia 2008 r. (2)
            Sesja XXV z 22 września 2008 r. (1)
            Sesja XXVI z 8 października 2008 r. (12)
            Sesja XXVII z 14 listopada 2008 r. (13)
            Sesja XXVIII z 19 grudnia 2008 r. (10)
        2009 rok (0)
            Sesja XXIX z 26 stycznia 2009 r. (1)
            Sesja XXX z 11 lutego 2009 r. (5)
            Sesja XXXI z 27 lutego 2009 r. (6)
            Sesja XXXII z 25 marca 2009 r. (8)
            Sesja XXXIII z 29 kwietnia 2009 r. (21)
            Sesja XXXIV z 26 maja 2009 r. (8)
            Sesja XXXV z 30 czerwca 2009 r. (8)
            Sesja XXXVI z 2 września 2009 r. (7)
            Sesja XXXVII z 23 września 2009 r. (6)
            Sesja XXXVIII z 4 listopada 2009 r. (14)
            Sesja XL z 10 listopada 2009 r. (1)
            Sesja XLI z 23 grudnia 2009 r. (9)
        2010 rok (0)
            Sesja XLII z 20 stycznia 2010 r. (7)
            Sesja XLIII z 24 marca 2010 r. (22)
            Sesja XLIV z 28 kwietnia 2010 r. (13)
            Sesja XLV z 25 maja 2010 r. (18)
            Sesja XLVI z 23 czerwca 2010 r. (5)
            Sesja XLVII z 12 lipca 2010 r. (5)
            Sesja XLVIII z 2 sierpnia 2010 r. (5)
            Sesja XLIX z 11 sierpnia 2010 r. (1)
            Sesja L z 9 września 2010 r. (7)
            Sesja LI z 9 września 2010 r. (1)
            Sesja LII z 13 października 2010 r. (9)
            Sesja LIII z 9 listopada 2010 r. (19)
            Sesja I z 1 grudnia 2010 r. (4)
            Sesja III z 15 grudnia 2010 r. (8)
            Sesja IV z 29 grudnia 2010 r. (7)
        2011 rok (0)
            Sesja V z 26 stycznia 2011 r. (8)
            Sesja VI z 23 lutego 2011 r. (13)
            Sesja VII z 23 marca 2011 r. (7)
            Sesja VIII z 25 maja 2011 r. (22)
            Sesja IX z 15 czerwca 2011 r. (16)
            Sesja X z 31 sierpnia 2011 r. (4)
            Sesja XI z 27 września 2011 r. (20)
            Sesja XII z 26 października 2011 r. (14)
            Sesja XIII z 23 listopada 2011 r. (9)
            Sesja XIV z 28 grudnia 2011 r. (9)
        2012 rok (0)
            Sesja XV z 25 stycznia 2012 r. (11)
            Sesja XVI z 15 lutego 2012 r. (7)
            Sesja XVII z 28 marca 2012 r. (19)
            Sesja XVIII z 24 kwietnia 2012 r. (9)
            Sesja XIX z 23 maja 2012 r. (8)
            Sesja XX z 20 czerwca 2012 r. (12)
            Sesja XXI z 29 sierpnia 2012 r. (9)
            Sesja XXII z 21 września 2012 r. (7)
            Sesja XXIII z 21 września 2012 r. (1)
            Sesja XXIV z 17 października 2012 r. (7)
            Sesja XXV z 21 listopada 2012 r. (14)
            Sesja XXVI z 19 grudnia 2012 r. (14)
        2013 rok (0)
            Sesja XXVII z 11 stycznia 2013 r. (9)
            Sesja XXVIII z 20 lutego 2013 r. (10)
            Sesja XXIX z 22 marca 2013 r. (24)
            Sesja XXX z 17 kwietnia 2013 r. (8)
            Sesja XXXI z 22 maja 2013 r. (4)
            Sesja XXXII z 19 czerwca 2013 r. (6)
            Sesja XXXIII z 11 września 2013 r. (17)
            Sesja XXXIV z 30 października 2013 r. (9)
            Sesja XXXV z 20 listopada 2013 r. (14)
            Sesja XXXVI z 18 grudnia 2013 r. (15)
        2014 rok (0)
            Sesja XXXVII z 22 stycznia 2014 r. (14)
            Sesja XXXVIII z 19 lutego 2014 r. (13)
            Sesja XXXIX z 19 marca 2014 r. (10)
            Sesja XL z 22 kwietnia 2014 r. (16)
            Sesja XLI z 28 maja 2014 r. (14)
            Sesja XLIII z 25 czerwca 2014 r. (10)
            Sesja XLIV z 20 sierpnia 2014 r. (9)
            Sesja XLV z 24 września 2014 r. (14)
            Sesja XLVI z 15 października 2014 r. (4)
            Sesja XLVII z 5 listopada 2014 r. (9)
            Sesja I z 1 grudnia 2014 r. (4)
            Sesja II z 5 grudnia 2014 r. (12)
            Sesja III z 19 grudnia 2014 r. (7)
        2015 rok (0)
            Sesja IV z 23 stycznia 2015 r. (14)
            Sesja V z 13 lutego 2015 r. (6)
            Sesja VI z 20 marca 2015 r. (7)
            Sesja VII z 26 marca 2015 r. (1)
            Sesja VIII z 17 kwietnia 2015 r. (11)
            Sesja IX z 22 maja 2015 r. (10)
            Sesja X z 19 czerwca 2015 r. (16)
            Sesja XI z 24 lipca 2015 r. (7)
            Sesja XII z 9 września 2015 r. (22)
            Sesja XIII z 21 października 2015 r. (21)
            Sesja XIV z 18 listopada 2015 r. (10)
            Sesja XV z 16 grudnia 2015 r. (10)
        2016 rok (0)
            Sesja XVI z 13 stycznia 2016 r. (11)
            Sesja XVII z 24 lutego 2016 r. (7)
            Sesja XVIII z 16 marca 2016 r. (7)
            Sesja XIX z 13 kwietnia 2016 r. (17)
            Sesja XX z 18 maja 2016 r. (10)
            Sesja XXI z 22 czerwca 2016 r. (25)
            Sesja XXII z 9 sierpnia 2016 r. (4)
            Sesja XXIII z 14 września 2016 r. (10)
            Sesja XXIV z 19 października 2016 r. (5)
            Sesja XXV z 23 listopada 2016 r. (19)
            Sesja XXVI z 14 grudnia 2016 r. (13)
        2017 rok (0)
            Sesja XXVII z 25 stycznia 2017 r. (14)
            Sesja XXVIII z 22 lutego 2017 r. (12)
            Sesja XXIX z 22 marca 2017 r. (23)
            Sesja XXX z 19 kwietnia 2017 r. (5)
            Sesja XXXI z 17 maja 2017 r. (10)
            Sesja XXXII z 21 czerwca 2017 r. (9)
            Sesja XXXIII z 23 sierpnia 2017 r. (4)
            Sesja XXXIV z 20 września 2017 r. (34)
            Sesja XXXV z 18 października 2017 r. (6)
            Sesja XXXVI z 24 października 2017 r. (2)
            Sesja XXXVII z 22 listopada 2017 r. (12)
            Sesja XXXVIII z 6 grudnia 2017 r. (2)
            Sesja XXXIX z 20 grudnia 2017 r. (12)
        2018 rok (0)
            Sesja XL z 17 stycznia 2018 r. (8)
            Sesja XLI z 28 lutego 2018 r. (6)
            Sesja XLII z 28 marca 2018 r. (16)
            Sesja XLIII 5 kwietnia 2018 r. (1)
            Sesja XLIV z 25 kwietnia 2018 r. (18)
            Sesja XLV z 14 maja 2018 r. (5)
            Sesja XLVI z 17 maja 2018 r. (1)
            Sesja XLVII z 22 maja 2018 r. (1)
            Sesja XLVIII z 20 czerwca 2018 r. (6)
            Sesja XLIX z 31 lipca 2018 r. (7)
            Sesja L z 12 września 2018 r. (8)
            Sesja LI z 10 października 2018 r. (8)
            Sesja I z 21 listopada 2018 r. (5)
            Sesja II z 28 listopada 2018 r. (16)
            Sesja III z 19 grudnia 2018 r. (17)
        2019 rok (0)
            Sesja IV z 30 stycznia 2019 r. (13)
            Sesja V z 27 lutego 2019 r. (6)
            Sesja VI z 13 marca 2019 r. (8)
            Sesja VII z 24 kwietnia 2019 r. (18)
            Sesja VIII z 29 maja 2019 r. (11)
            Sesja IX z 26 czerwca 2019 r. (14)
            Sesja X z 18 września 2019 r. (17)
            Sesja XI z 23 października 2019 r. (13)
            Sesja XII z 30 października 2019 r. (4)
            Sesja XIII z 20 listopada 2019 r. (10)
            Sesja XIV z 18 grudnia 2019 r. (12)
        2020 rok (0)
            Sesja XV z 22 stycznia 2020 r. (16)
            Sesja XVI z 26 lutego 2020 r. (7)
            Sesja XVII z 29 kwietnia 2020 r. (10)
            Sesja XVIII z 6 maja 2020 r. (3)
            Sesja XIX z 3 czerwca 2020 r. (11)
            Sesja XX z 1 lipca 2020 r. (12)
            Sesja XXI z 23 września 2020 r. (15)
            Sesja XXII z 25 listopada 2020 r. (18)
            Sesja XXIII z 16 grudnia 2020 r. (11)
        2021 rok (0)
            Sesja XXIV z 24 lutego 2021 r. (18)
            Sesja XXV z 24 i 26 marca 2021 r. (12)
            Sesja XXVI z 19 maja 2021 r. (16)
            Sesja XXVII z 23 czerwca 2021 r. (21)
            Sesja XXVIII z 15 września 2021 r. (19)
            Sesja XXIX z 20 października 2021 r. (9)
            Sesja XXX z 24 listopada 2021 r. (15)
            Sesja XXXI z 15 grudnia 2021 r. (14)
        2022 rok (0)
            Sesja XXXII z 16 lutego 2022 r. (11)
            Sesja XXXIII z 3 marca 2022 r. (4)
            Sesja XXXIV z 30 marca 2022 r. (20)
            Sesja XXXV z 20 kwietnia 2022 r. (7)
            Sesja XXXVI z 18 maja 2022 r. (7)
            Sesja XXXVII z 22 czerwca 2022 r. (14)
            Sesja XXXVIII z 3 sierpnia 2022 r. (7)
            Sesja XXXIX z 28 września 2022 r. (17)
            Sesja XL z 26 października 2022 r. (8)
            Sesja XLI z 23 listopada 2022 r. (12)
            Sesja XLII z 21 grudnia 2022 r. (24)
        2023 rok (0)
            Sesja XLIII z 24 stycznia 2023 r. (2)
            Sesja XLIV z 22 lutego 2023 r. (13)
    Protokoły (0)
        Protokoły z sesji Rady Miejskiej (14)
        Protokoły z komisji (0)
            2010 rok (0)
                Komisja ds stypendiów sportowych (1)
                Komisja Budżetu i Finansów (13)
                Komisja Społeczna (13)
                Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (13)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (12)
                Komisja Rewizyjna (12)
            2011 rok (0)
                Komisja Budżetu i Finansów (10)
                Komisja Społeczna (10)
                Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (10)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (10)
                Komisja Rewizyjna (10)
            2012 rok (0)
                Komisja Budżetu i Finansów (13)
                Komisja Społeczna (13)
                Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (13)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (15)
                Komisja Rewizyjna (12)
            2013 rok (0)
                Komisja Budżetu i Finansów (11)
                Komisja Społeczna (11)
                Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (10)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (11)
                Komisja Rewizyjna (10)
            2014 rok (0)
                Komisja Budżetu i Finansów (10)
                Komisja Społeczna (10)
                Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (10)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (10)
                Komisja Rewizyjna (10)
            2015 rok (0)
                Komisja Budżetu i Finansów (20)
                Komisja Społeczna (21)
                Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (13)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (12)
                Komisja Rewizyjna (16)
            2016 rok (0)
                Komisja Rewizyjna (21)
                Komisja Budżetu i Finansów (17)
                Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (13)
                Komisja Społeczna (14)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (11)
            2017 rok (0)
                Komisja Rewizyjna (19)
                Komisja Budżetu i Finansów (20)
                Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej; (13)
                Komisja Społeczna (13)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (13)
            2018 rok (0)
                Komisja Rewizyjna (12)
                Komisja Budżetu i Finansów (16)
                Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (12)
                Komisja Społeczna (11)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (11)
                Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
            2019 rok (0)
                Komisja Rewizyjna (13)
                Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (11)
                Komisja Budżetu i Finansów (12)
                Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (14)
                Komisja Społeczna (12)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (12)
            2020 rok (9)
            2021 rok (7)
            2022 rok (11)
            2023 rok (2)
    Sprawozdania (3)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        Archiwum (0)
            Zarządzenie Kierownika Urzędu 2022 (3)
            Zarządzenie Burmistrza Mogilna 2022 (151)
            Zarządzenie Kierownika Urzędu 2021 (16)
            Zarządzenie Burmistrza Mogilna 2021 (166)
            Zarządzenia Kierownika Urzędu 2020 (5)
            Zarządzenia Burmistrza Mogilna 2020 (159)
            Zarządzenia Kierownika Urzędu 2019 (16)
            Zarządzenia Burmistrza Mogilna 2019 (176)
            Zarządzenia Kierownika Urzędu 2018 (30)
            Zarządzenia Burmistrza Mogilna 2018 (179)
            Zarządzenia Kierownika Urzędu 2017 (1)
            Zarządzenia Burmistrza Mogilna 2017 (166)
            Zarządzenia Burmistrza Mogilna 2016 (167)
            Zarządzenia Kierownika Urzędu 2015 (2)
            Zarządzenia Burmistrza Mogilna 2015 (177)
            Zarządzenia Burmistrza Mogilna 2014 (5)
            Zarządzenia Burmistrza Mogilna 2013 (7)
            Zarządzenia Burmistrza Mogilna 2012 (5)
            Zarządzenia Burmistrza Mogilna 2011 (2)
            Zarządzenia Burmistrza Mogilna 2010 (3)
        Zarządzenie Burmistrza Mogilna 2023 (18)
    Finanse (0)
        Budżet (0)
            Archiwum (0)
                Rok 2022 (58)
                Rok 2021 (70)
                Rok 2020 (59)
                Rok 2019 (59)
                Rok 2018 (68)
            Rok 2023 (4)
        Realizacja Budżetu (0)
            Archiwum (0)
                Rok 2022 (4)
                Rok 2021 (4)
                Rok 2020 (4)
                Rok 2019 (5)
                Rok 2018 (5)
        Opłaty i podatki (0)
            Stawki podatkowe (0)
                Archiwum (0)
                    Rok 2022 (2)
                    Rok 2021 (2)
                    Rok 2020 (2)
                    Rok 2019 (2)
                    Rok 2018 (3)
                Rok 2023 (3)
            Procedury postępowania przy udzieleniu ulg podatkowych (1)
            Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek orgaznizacyjnych nieoposiadających osobowości prawnej - ulgi, odroczenia, umorz (0)
                Umorzenia i ulgi (0)
                    Rok 2021 (2)
                    Rok 2020 (2)
                    Rok 2019 (2)
                    Rok 2018 (2)
                    Rok 2017 (2)
                    Rok 2016 (2)
                    Rok 2015 (1)
                    Rok 2014 (1)
                    Rok 2013 (1)
                    Rok 2012 (1)
                    Rok 2011 (1)
                    Rok 2010 (1)
                Odroczenia i rozłożenia na raty (0)
                    Rok 2015 (1)
                    Rok 2014 (1)
                    Rok 2013 (1)
                    Rok 2012 (1)
                    Rok 2011 (1)
                    Rok 2010 (1)
            Informacje i deklaracje podatkowe (1)
            Stawki opłat lokalnych (1)
                Archiwum (0)
                    Rok 2020 (1)
                    Rok 2019 (2)
                    Rok 2018 (2)
                    Rok 2017 (2)
                    Rok 2016 (2)
            Interpretacje podatkowe (4)
            podatek rolny - informacja (2)
        Majątek Miasta (0)
            Rok 2020 (1)
            Rok 2019 (1)
            Rok 2018 (1)
        Sprawozdawczość (0)
            Rok 2022 (1)
            Rok 2021 (3)
            Rok 2020 (2)
            Rok 2019 (2)
            Rok 2018 (3)
        Dług publiczny (1)
        Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu... (1)
        Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Mogilno (0)
            Rok 2022 (4)
            Rok 2021 (4)
            Rok 2020 (4)
            Rok 2019 (4)
            Rok 2018 (4)
        Opinie RIO (0)
            Rok 2023 (2)
            Rok 2022 (4)
            Rok 2021 (4)
            Rok 2020 (4)
            Rok 2019 (4)
            Rok 2018 (4)
    Tablica ogłoszeń (6)
        Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (744)
    Obrona Cywilna (10)
    Konsultacje społeczne (0)
        Konsultacje z mieszkańcami sołectwa Kunowo dotyczące zmiany przynależności m. Góra z sołectwa Kunowo do sołectwa Strzelce (1)
        Konsultacje z mieszkańcami sołectwa Strzelce dotyczące zmiany przynależności m. Góra z sołectwa Kunowo do sołectwa Strzelce (1)

Zamówienia Publiczne
    Zapytania ofertowe poniżej 130.000 złotych (0)
        Otwarte (0)
        Rozstrzygnięte (3)
    Przetargi (0)
        Otwarte (0)
        Zamknięte (0)
        Rozstrzygnięte (3)
        Archiwum 2022 (16)
        Archiwum 2021 (17)
        Archiwum 2020 (16)
        Archiwum 2019 (15)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień (5)
    Zamówienia z wolnej ręki (0)
        2023 (0)
        2022 (8)
        2021 (2)
        2020 (1)
        2019 (1)

Platforma zakupowa
    Platforma zakupowa (1)

Nieruchomości i lokale użytkowe
    Nieruchomości (0)
        Zbycie nieruchomości (51)
        Dzierżawa nieruchomości (80)
        Zamiana nieruchomości (1)
        Informacja o wynikach przetargów (4)

Rejestry i Ewidencje
    Rejestr instytucji kultury prowadzonych przez Gminę Mogilno (2)
    Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych prowadzony przez Gminę Mogilno (1)
    Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych dzialających na terenie Gminy Mogilno (1)
    Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych (1)

akty normatywne i prawne
    Dzienniki Ustaw (1)
    Monitory Polskie (1)
    Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1)

Wybory
    Archiwum (0)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. (9)
        Wybory Samorządowe w 2018 r. (14)
            Miejska Komisja Wyborcza (3)
    Wybory ławników na kadencję 2020-2023 (1)
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 (15)
    Wybory Prezydenta RP w 2020 r. (14)
        Wybory zarządzone na dzień 28.06.2020 r. (13)

Oświadczenia majątkowe
    Archiwum (0)
        Rok 2022 (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (23)
            Radni Rady Miejskiej (21)
            Pracownicy Urzędu Miejskiego (10)
            Pracownicy Jednostek Organizacyjnych (12)
            Burmistrz Mogilna (1)
        Rok 2021 (0)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (25)
            Radni Rady Miejskiej (22)
            Pracownicy Urzędu Miejskiego (8)
            Pracownicy Jednostek Organizacyjnych (4)
            Burmistrz Mogilna (1)
        Rok 2020 (0)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (25)
            Radni Rady Miejskiej (21)
            Pracownicy Urzędu Miejskiego (8)
            Pracownicy Jednostek Organizacyjnych (9)
            Burmistrz Mogilna (1)
        Rok 2019 (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (27)
            Radni Rady Miejskiej (21)
            Pracownicy Urzędu Miejskiego (8)
            Pracownicy Jednostek Organizacyjnych (5)
            Burmistrz Mogilna (1)
        Rok 2018 - oświadczenia majątkowe złożone pierwszy raz po ślubowaniu (0)
            Burmistrz Mogilna (1)
            Radni Rady Miejskiej (21)
        Rok 2018 (0)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (25)
            Radni Rady Miejskiej (21)
            Pracownicy Urzędu Miejskiego (7)
            Pracownicy Jednostek Organizacyjnych (3)
            Burmistrz Mogilna (1)
            złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014/2018 (0)
                Burmistrz Mogilna (1)
                Radni Rady Miejskiej (21)
    Rok 2023 (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (1)
        Przykładowe sprawy (0)
            Akta stanu cywilnego (0)
            Alkohol - zezwolenia (0)
            Budowa - procedury (0)
            Dodatki mieszkaniowe (0)
            Dofinansowania (0)
            Dostęp do informacji publicznej (0)
            Dowody osobiste (0)
            Drzewa - zezwolenia na wycinkę (0)
            Działalność gospodarcza (0)
            Ewidencja ludności (0)
            Gospodarka wodno-ściekowa (0)
            Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (0)
            Grunty - rolne (0)
            Grunty - wykup pod inwestycje i ulice (0)
            Imprezy i uroczystości, występy estradowe - zezwolenia (0)
            Lokal - sprzedaż (0)
            Lokal - zamiana (0)
            Lokale mieszkalne (0)
            Małżeństwa - rejestracja (0)
            Medale za pożycie małżeńskie (0)
            Nieruchomości - opłata adicencka (0)
            Nieruchomości - podział, nadanie i zmiana numeru (0)
            Nieruchomości - rozgraniczenie (0)
            Nieruchomości - zamiana (0)
            Obrona cywilna (0)
            Ochrona środowiska (0)
            Pas drogowy (1)
            Podatek - nadpłata (0)
            Podatek od nieruchomości (0)
            Podatek od posiadania psów (0)
            Podatek od środków transportu (0)
            Podatek rolny i leśny (0)
            Podatki - postępowanie (0)
            Podatki - potrącenia zobowiązań (0)
            Podatki - wysokośc zobowiązń (0)
            Podatki i opłaty lokalne w U.S. (0)
            Pomoc społeczna (0)
            Psy ras agresywnych (0)
            Rejestracja pojazdów (0)
            Reklamy - umieszczanie (0)
            Rolnictwo (0)
            Skargi i wnioski (0)
            Stowarzyszenia - rejestracja (0)
            Tablice rejestracyjne (0)
            Targowisko - opłata (0)
            Testament - sporządzanie (0)
            Urodzenia - rejestracja (0)
            Użytkowanie wieczyste - opłaty (0)
            Użytkowanie wieczyste (0)
            Własność - przekształcenia (0)
            Wojsko (0)
            Wybory - reklamacje (0)
            Wymeldowanie - procedury (0)
            Zameldowanie - procedury (0)
            Zbiórka publiczna (0)
            Zgon - rejestracja (0)
            Zgromadzenia - zawiadomienia (0)
            Zwrot wywłaszczonych nieruchomości (0)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja (1)
    Obwieszczenia i Komunikaty (4)
    Skargi i wnioski (1)
    Petycje (2)
        Petycje 2022 (2)
        Petycje 2021 (6)
        Petycje 2020 (1)
        Petycje 2017 (1)
    Zgromadzenia (2)
    Informacje Lobbingowe (3)

Załatwianie spraw
    Wydział Administracyjny - sprawy obywatelskie (11)
    Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (23)
    Działalność Gospodarcza (2)
        Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (6)

Rewitalizacja
    Zarządzenia (0)
    Obwieszczenia (0)
    Uchwały (2)
    Formularze do pobrania (0)
    Archiwum (5)
    Konsultacje (1)

Dialog techniczny
    Budowa schroniska dla zwierząt (1)
    Budowa parkingu w Mogilnie (2)
    Budowa parkingu w Mogilnie (Procedura Nr 2) (2)

Ochrona Środowiska
    Gospodarka odpadami komunalnymi (3)
        Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (1)
        Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (5)
    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - wykaz kart informacyjnych (16)
        a. Art. 21 ust. 2 pkt 9) informacje o wnioskach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (0)
            2019 r. (12)
            2018 r. (7)
            2017 r. (6)
            2016 r. (0)
            2015 r. (0)
        b. Art. 21 ust. 2 pkt 8) informacje o postanowieniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2 (0)
            2018 r. (0)
            2017 r. (0)
            2016 r. (0)
            2015 r. (0)
        c. Art. 21 ust. 2 pkt 9) informacje o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach (0)
            2018 r. (8)
            2017 r. (0)
            2016 r. (0)
            2015 r. (0)
    Obwieszczenia (18)
        Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (82)
        Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (12)
        Obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (34)
        Pozostałe obwieszczenia Burmistrza Mogilna (63)
        Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - obwieszczenia (13)
        Pozostałe obwieszczenia (11)
        Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - ROK 2022 (9)
            WGS.6220.30.2022 - budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 9 w obrębie Wyrobki, gmina Mogilno (3)
            WGS.6220.29.2022 - budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 21/1 w obrębie Wyrobki, gmina Mogilno (3)
            WGS.6220.33.2022 - wykonanie urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego - studziennego w obudowę i pompę głębinową umożliwiającego pobór wody podziemnej (studni głębinowej) na działce o numerze ewidencyjnym 91 w miejscowości Chabsko, gmina Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie (2)
            WGS.6220.34.2022 - realizacja punktu zbierania złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów na działce ew. nr 30/3 z obrębu 0026 Marcinkowo (2)
            WGS.6220.47.2022 - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 178 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidnecyjnych nr 202/5; 205/1; 206; 207; 216; 350/9; 355/1; 373; 387/2 obręb 0011 Gębice, gmina Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie (4)
            WGS.6220.51.2022 - budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2/1 w obrębie Strzelce, gmina Mogilno (4)
            WGS.6220.21.2022 - budowa farmy fotowoltaicznej Procyń o łącznej mocy do 2 MW na działce ewidencyjnej nr 256/2 obręb Procyń, gmina Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie (2)
            WGS.6220.55.2022 - budowa farmy fotowoltaicznej PV Kwieciszewo o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (2)
            WGS.6220.59.2022 - budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 122/10, 122/12 w obrębie Stawiska, gmina Mogilno (4)
            WGS.6220.48.2022 - budowa elektrowni słonecznej o mocy do 2,5 MW na działce nr 5/42 w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka, gm. Mogilno - ZMIANA DECYZJI (1)
            WGS.6220.61.2022 - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 261/2 w obrębie Procyń, gmina Mogilno (1)
            WGS.6220.62.2022 - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 135/1 i 137/1 w obrębie Kwieciszewo, gmina Mogilno (3)
            WGS.6220.64.2022 - zbieranie odapdów na działce ewidencyjnej nr 30, obręb ewidencyjny Izdby (4)
            WGS.6220.69.2022 - budowa w obrębie Strzelce, gmina Mogilno elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 125MW (2)
            WGS.6220.70.2022 - budowa w obrębie Strzelce, gmina Mogilno elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 70 MW (2)
            WGS.6220.76.2022 - budowa zbiornika na olej opałowy o pojemności 51 m3 oraz wewnętrznej instalacji oleju opałowego od zbiornika do istniejących kotłów gazowych (2)
            WGS.6220.77.2022 - zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na magazyn oleju napędowego ze zbiornikiem o pojemności 20 m3 oraz wewnętrznej instalacji oleju napędowego od zbiornika do dwóch agregatów prądotwórczych, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 1820/2 obręb Mogilno (1)
            WGS.6220.81.2022 - budowa w obrębie Padniewko, gmina Mogilno elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 12 MW (3)
        Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rok 2023 (3)
        Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rok 2023 (0)
            WGS.6220.13.2023 (1)
    Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (0)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konopnickiej w Mogilnie (8)
        Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mogilno na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 (8)
        Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego przy ul. Zbożowej w Mogilnie (10)
        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Padniewskiej w Mogilnie (1)
    Strategie, Programy, Plany (0)
        Program Ochrony Środowiska (2)
        Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (2)
        Raporty z wykonania Programu Ochrony Środowiska (1)
        Plan gospodarki niskoemisyjnej (4)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno (1)
    Monitoring jakości wody (176)
    Dotacje (15)
    Formularze, druki, wnioski (8)
        Wnioski (0)
    Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (1)
    Formy ochrony przyrody (1)
    Wykaz podmiotów zbierających odpady powstałe z gospodarstw rolnych (1)
    Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (1)
    Gospodarka nieczystościami ciekłymi (2)
    Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Mogilno (1)
    "Uchwała antysmogowa" - województwa Kujawsko-Pomorskiego (2)

Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Mogilno 2019-2022
    PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MOGILNO 2019-2022 (1)

Gminny program opieki nad zwierzętami
    Uchwały (6)

Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
    Regulamin (1)

Monitoring
    informacja (1)

Ochrona Danych Osobowych RODO
    Oświadczenie dotyczące ochrony danych (6)

Raport dostępności
    Raport dostępności i plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (1)

Kontrole zewnętrzne
    2018 (5)
    2019 (1)
    2020 (1)

Informacja o sprzedaży paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych
    Informacje o przystąpieniu Gminy Mogilno do zakupu paliwa stałego (węgla) (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij