Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 42 w obrębie geodezyjnym Padniewo, gmina Mogilno

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), informuję o wydaniu decyzji przez Burmistrza Mogilna w dniu 22 maja 2019 r., znak: WGS.6220.15.5.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 42 w obrębie geodezyjnym Padniewo, gmina Mogilno.

W związku z powyższym, każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumetnacja udostępniona jest w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, pokój 209.

Załączniki

obwieszczenie (53.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Judyta Nowakowska-Majchrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Judyta Nowakowska-Majchrzak
Data wprowadzenia:2019-05-22 15:01:51
Opublikował:Judyta Nowakowska-Majchrzak
Data publikacji:2019-05-22 15:05:56
Ostatnia zmiana:2019-05-22 15:06:12
Ilość wyświetleń:349