Zamknij okno Drukuj dokument

Przebudowa drogi gminnej nr 140234C Padniewko - Gozdawa - Chabsko na odc. od km 0+800 do km 1+240 o długości 0,440 km

Załączniki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (202.6kB)    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (81kB)    
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (69.9kB)    
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (710.9kB)    
SIWZ (1.8MB)    
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (27.4kB)    
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonwacy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (20.1kB)    
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (22.8kB)    
Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy (460kB)    
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych robót (17.4kB)    
Załącznik nr 6 do SIWZ - informacja o przynależności do grupy kapitałowej (20.1kB)    
Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót (22.4kB)    
Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa (15.2MB)    
Załącznik nr 9 do SIWZ - tabela elementów scalonych (17.1kB)    
Załącznik nr 10 do SIWZ - wykaz pracowników (17kB)    
Załącznik nr 11 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego (20.5kB)    
Załącznik nr 12 do SIWZ - obowiązek informacyjny dla pracowników wykonawcy (24.9kB)    
Załącznik nr 13 do SIWZ - obowiązek informacyjny dla podwykonawców (19.8kB)    
Załącznik nr 14 do SIWZ - obowiązek informacyjny dla pracowników zleceniobiorców podwykonawców (19.7kB)    
Załącznik nr 15 do SIWZ - obowiązek informacyjny dla podmiotów, o których mowa w art. 22a pzp (19.6kB)    
Załącznik nr 16 do SIWZ - obowiązek informacyjny dla pracownikówzleceniobiorców podmiotów o których mowa w art. 22a pzp (19.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Karolina Popielarz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Popielarz
Data wprowadzenia:2019-05-30 08:38:19
Opublikował:Karolina Popielarz
Data publikacji:2019-05-30 09:29:23
Ostatnia zmiana:2019-08-12 13:54:46
Ilość wyświetleń:845