Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy poprzez wydanie postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa studni głębinowej (jeden otwór) o wydajności do 40 m3/h, na terenie nieruchomości oznaczonej pod nr ewid. 110, w obrębie ewidencyjnym Wszedzień"

Burmistrz Mogilna działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydanie postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa studni głębinowej (jeden otwór) o wydajności 40 m3/h, na terenie nieruchomości oznaczonej pod nr ewid. 110, w obrębie ewidencyjnym Wszedzień”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych. Ze względu na prowadzone czynności wyjaśniające oraz oczekiwanie na uzupełnienie dokumentacji przez Inwestora, wydanie postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ustalonym terminie nie jest możliwe. W zaistniałych okolicznościach zawiadamiam, że postanowienie zostanie wydane w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r.

Jako dzień publicznego ogłoszenia wskazuję: 29 listopada 2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

Załączniki

SKonica - M19112915140 (57.9kB)    

Metadane

Źródło informacji:Judyta Nowakowska-Majchrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Judyta Nowakowska-Majchrzak
Data wprowadzenia:2019-11-29 13:57:09
Opublikował:Judyta Nowakowska-Majchrzak
Data publikacji:2019-11-29 14:01:16
Ostatnia zmiana:2019-11-29 14:01:18
Ilość wyświetleń:322