Zamknij okno Drukuj dokument

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Mogilno w 2020 roku

Załączniki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (1.1MB)    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (306.5kB)    
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (268.6kB)    
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (1MB)    
SIWZ (2.6MB)    
Załącznik nr 1a do SIWZ - formularz ofertowy (20.8kB)    
Załącznik nr 1b do SIWZ - formularz ofertowy (20.7kB)    
Załącznik nr 1c do SIWZ formularz ofertowy (20.8kB)    
Załącznik nr 1d do SIWZ formularz (21.9kB)    
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonwacy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (19.9kB)    
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (23.7kB)    
Załącznik nr 4a do SIWZ - wzór umowy dla części 1 do 4 (664.3kB)    
Załącznik nr 4b do SIWZ - wzór umowy dla części 5 (486kB)    
Załącznik nr 4c do SIWZ - wzór umowy dla części 6 (486.8kB)    
Załącznik nr 4d do SIWZ - wzór umowy dla części 7 (488kB)    
Załącznik nr 4e do SIWZ - wzór umowy dla części 8 (504.7kB)    
Załącznik nr 5 do SIWZ - informacja o przynależności do grupy kapitałowej (20.1kB)    
Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz wykonanych usług (15.4kB)    
Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz sprzętu dla części 5 (18kB)    
Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz pracowników wykonujących czynności na podst. umowy o pracę (15kB)    
Załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego (14kB)    
Załącznik nr 10 do SIWZ - obowiązek informacyjny dla pracowników wykonawcy (24.8kB)    
Załącznik nr 11 do SIWZ - obowiązek informacyjny dla podwykonawców (19.7kB)    
Załącznik nr 12 do SIWZ - obowiązek informacyjny dla pracowników zleceniobiorców podwykonawców (19.6kB)    
Załącznik nr 13 do SIWZ - obowiązek informacyjny dla podmiotów, o których mowa w art. 22a pzp (20.3kB)    
Załącznik nr 14 do SIWZ - obowiązek informacyjny dla pracownikówzleceniobiorców podmiotów o których mowa w art. 22a pzp (19.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Karolina Popielarz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Popielarz
Data wprowadzenia:2019-12-18 14:00:40
Opublikował:Karolina Popielarz
Data publikacji:2019-12-18 15:28:30
Ostatnia zmiana:2020-03-26 08:38:37
Ilość wyświetleń:756