Zamknij okno Drukuj dokument

Zakup i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej - GIS

Załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (67.8kB)    
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (59.4kB)    
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 13-01-2020 R. (1.3MB)    
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT z dnia 08-01-2020 (37.1kB)    
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (101.6kB)    
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (557.5kB)    
SIWZ 2.0 (2.2MB)    
cz 1 zał 1 do SIWZ Formularz oferty 2.0 (59.5kB)    
cz 1 zał 1a do SIWZ Wykaz cen 2.0 (58.3kB)    
cz 1 zał 2a do SIWZ Oświadczenie brak podstaw do wyklucznia 2.0 (55.3kB)    
cz 1 zał 2b do SIWZ Oświadczenie spełnienie warunków udziału 2.0 (54.1kB)    
cz 1 zał 3 do SIWZ Wzor Wykazu usług 2.0 (54kB)    
cz 1 zał 4 do SIWZ Wzór Wykazu osób 2.0 (53kB)    
cz 1 zał 5 do SIWZ Wzór Zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 2.0 (52.3kB)    
cz 1 zał 6 do SIWZ Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 2.0 (51.2kB)    
cz 1 zał 7 do SIWZ Wzór Oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 2.0 (109.1kB)    
cz 2 SIWZ Wzór umowy 2.0 (939.9kB)    
cz 2 zał 3 do umowy Protokół przekazania praw własności 2.0 (866.1kB)    
cz 2 zał 4 do umowy Warunki gwarancji jakości 2.0 (874.6kB)    
cz 2 zał 5 do umowy Wzór protokołu odbioru etapu 2.0 (866.3kB)    
cz 2 zał 6 do umowy Wzór karty gwarancyjnej 2.0 (879kB)    
cz 2 zał 7 do umowy Wzór protokołu odbioru pogwaranycjnego 2.0 (869.6kB)    
cz 2 zał 8 do umowy Wzór protokołu odbioru końcowego 2.0 (868.7kB)    
cz 3 zał 9 do SIWZ OPZ 2.0 (1.3MB)    

Metadane

Źródło informacji:Karolina Popielarz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Popielarz
Data wprowadzenia:2019-12-31 10:43:03
Opublikował:Karolina Popielarz
Data publikacji:2019-12-31 13:54:00
Ostatnia zmiana:2020-04-03 13:14:15
Ilość wyświetleń:1468