W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mogilna.

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXX/337/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia