Strona BIuletynu Informacji Publicznej 
Mogileńskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej
znajduje sie pod adresem:

www.mpgk.mogilno.pl