Symbol:
6727

Wydział:
WGN

Podstawa prawna:
Art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.Opłaty:

· opłata od zaświadczenia - 17,00 zł,


Termin odpowiedzi:
7 dni


Jednostka odpowiadająca:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego pok.47

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach miejscowych. Wymagany

  • W załączeniu mapa sytuacyjna z określeniem położenia rzeczonego terenu w połączeniu z najbliższą drogą publiczną, alternatywnie dokładne określenie numerów ewidencyjnych rzeczonych działek Wymagany

  • Wypis z rejestru gruntów Wymagany