Burmistrz Mogilna informuje, że w ramach zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno w 2017 r.", które objęte zostało dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (WFOŚiGW), zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest z 79 gospodarstw, o łącznej masie 204,216 ton .

Na powyższe zadanie otrzymano dotację z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 49 921,34 zł.