Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie na podstawie § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) dokonał obszarowej oceny jakości wody do spożycia dostarczanej mieszkańcom Gminy Mogilno z uwzględnieniem stref zaopatrzenia przez poszczególne urządzenia wodociągowe.