Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO.420.11.2018.ADS.7 o przełużeniu tereminu załatwienia sprawy poprzez wydanie postanowienia dotyczącego obowiązku oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS Solino S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów.