Stwierdza się przydatność wody przeznaczonej do spożycia, produkowanej przez urządzenie wodociągowe w Wylatowie, w punktach poboru w miejscowości Stawiska.

Wszystkie parametry zgodne z normą.

Próbki pobrano w dniu 24 lipca 2018 r.

Próbki pobrano w celu stwierdzenia ustabilizowania jakości wody po przeprowadzonych dzialaniach naprawczych - decyzja nr 138/18 z dnia 28.06.2018 r.

Ponadto, zawarto Komunikat nr 6a z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia z wodociągu w Wylatowie. Odwołanie komunikatu ostrzegawczego, woda jest zdatna do spożycia.