Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie stwierdza przydatność wody do spożycia produkowanej przez urządzenie wodociągowe w Czerniaku - Baza Rybacka - woda na potrzeby własne.

W dniu 16 sierpnia 2018 r. pobrano w ramach kontroli urzędowej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktu monitoringowego urządzenia wodociągowego w Czerniaku - Baza Rybacka. Badania próbek wody zostały wykonane w akredytowanym Laboratorium PSSE w Inowrocławiu. Zakres badań obejmował parametry mikrobiologiczne monitoringu przeglądowego i fizykochemiczne monitoringu kontrolnego (1 punkt). Woda w punkcie w hali bezpośredniej sprzedaży ryb spełnia wymagania sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).