Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 21 sierpnia 2018 r. z wodociągu w Niestronnie w ramach kontroli urzędowej stwierdza przydatność do spożycia wody produkowanej przez urządzenie wodociągowe w Niestronnie zaopatrujące mieszkańców miejscowości: Niestronno, Głęboczek, Czaganiec, Wieniec, Mielno, Mielenko, Józefowo.