W sprawie:
utworzenia na obszarze Gminy Mogilno odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia
wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21


Data uchwały:
2018-09-12

Numer uchwały:
L/508/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.