W sprawie:
zmiany Statutu Gminy Mogilno

Data uchwały:
2018-09-12

Numer uchwały:
L/507/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i stosuje się ją do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji, w czasie której weszła w życie.