W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na realizację
zadania pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na placu zlokalizowanym na działce 111 i 112 obręb Wszedzień Gmina Mogilno”


Data uchwały:
2018-09-12

Numer uchwały:
L/505/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.