W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2018-2033

Data uchwały:
2018-09-12

Numer uchwały:
L/503/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia