W sprawie:
zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2018

Data uchwały:
2018-09-12

Numer uchwały:
L/502/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie.