Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu w Kwieciszewie w ramach kontroli wewnętrznej stwierdza się przydatność wody do spożycia produkowanej przez urządzenie wodociągowe w Kwieciszewie, zaopatrujące mieszkańców miejscowości: Kwieciszewo, Goryszewo, Olsza, Czerniak, Bystrzyca.