Po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 4 września 2018 r. z wodociągu w Mogilnie w ramach kontroli urzędowej stwierdza się przydatność do spożycia wody produkowanej przez urządzenie wodociągowe w Mogilnei w miejscowości Skrzeszewo w punkcie na sieci: p. Skraburski oraz w miejscowości Mogilno w punkcie na sieci: PSSE ul. Kościuszki 4