W sprawie:
nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Mogilno

Data uchwały:
2018-09-12

Numer uchwały:
L/509/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.