Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 25 września 2018 r. z wodociągu w Mogilnie, na odcinku sieci ul. 900-lecia, od ul. Pl. Wolności do ul. Piłsudskiego, w ramach kontroli urzędowej stwierdza przydatność do spożycia wody produkowanej przez urządzenie wodociągowe w Mogilnie.