W sprawie:
zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie - budowa oczyszczalni ścieków i kolektora Gębice.

Data uchwały:
2006-10-25

Numer uchwały:
XLVI 372 06

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2006-10-25