W sprawie:
nadania nazwy ulicy

Data uchwały:
2006-10-25

Numer uchwały:
XLVI 373 06

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom.