Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg w Wylatowie i dostarczanej odbiorcom w miejscowościach: Wylatowo, Żabienko, Żabno, Krzyżownica, Chabsko, Wyrobki, Gozdawa, Stawiska, Bielice z powodu stwierdzenia przekroczenia norm parametru wskaźnikowego bakterii grupy coli powyżej 10 jtk/100 ml.

W ZWIĄZKU Z BRAKIEM PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRODUKOWANEJ PRZEZ SUW W WYLATOWIE Z POWODU PRZEKROCZENIA PARAMETRU WSKAŹNIKOWEGO BAKTERII GRUPY COLI, MIEJSCOWOŚCI TE ZASILANE SĄ OBECNIE PRZEZ SUW W PADNIEWIE.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, WODA NA CAłYM OBSZARZE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA BEZ OGRANICZEŃ.