Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Lubieszewie gm. Mogilno

Treść decyzji w załączeniu