Rządowy Program "Czyste Powietrze"

Program ten realizowany będzie w latach 2018-2029. Jego budżet wynosi 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone w szczególności na termomodernizację budynków i wymianę źródeł ciepła.

Program zapewnia dopłaty dla osób chcących z niego skorzystać. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od ok. 30 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wysokość wsparcia jest uzależniona od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Tym samym właściciele domów, których dochody sa najniższe otrzymają do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

Od dnia 19 września 2018 r. osoby fizyczne, czyli: właściciele domów jednorodzinnych, a także osób dopiero planujących budowę domu (posiadających pozwolenie na budowę) mogą składać wnioski do wyznaczonych 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej drogą elektroniczną.

W przypadku Gminy Mogilno, właściwym funduszem jest:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

ul. Fredry 8

87-100 Toruń

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek od 7:00 do 15:00

tel. (56) 62 12 300

fax. 56 62 12 302

e-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl