Podsumowanie przedsięwzięcia pn.: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno, realizowanego w latach 2014-2019