Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie decyzją z dnia 20 grudnia 2018 r., znak: N.HK-5201-2-11-4/18 stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociagu w Procyniu gm. Mogilno