W sprawie:
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mogilno na lata 2016-2023

Data uchwały:
2018-07-31

Numer uchwały:
XLIX/501/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia