Szanowni mieszkańcy!

Do dnia 28 lutego 2019 r. można składać wnioski na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno.

Koszty związane z w/w przedsięwzięciem w 50% pokryte zostaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w pozostałych 50% ze środków zagospodarowanych w budżecie Gminy Mogilno.

Aktualny druk wniosku znajduje się poniżej, ponadto wnioski w wersji papierowej pobrać można w pokoju 125 Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonU; (52) 318 55 18

UWAGA:

Wydatki z tytułu zakupu i montażu nowych pokryć danychowych leżą po stronie właściciela budynku!