Na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie przekazuje okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia dla poszczególnych urządzeń wodociągowych za 2018 r., dostarczanej mieszkańcom Gminy Mogilno.

Na terenie miasta i gminy Mogilno wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi produkowało 9 urządzeń wodociągowych realizujących zbiorowe zaopatrzenie ludności, z których 8 administrowanych było przez Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie i 1 administrowane przez podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia, tj. RSP "Justrzenka" w Lubieszewie. Ponadto, na terenie miasta i gminy Mogilno funkcjonują 2 podmioty ujmujące wodę z indywidualnego ujęcia dla celów produkcji i handlu żywności.